เหลือเวลาอีก 17 วัน โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2562 จะปิดรับข้อเสนอในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. แล้วน่ะครับ

แสดง
วันที่: 
11 ก.พ. 2562
เหลือเวลาอีก 17 วัน โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2562 จะปิดรับข้อเสนอในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. แล้วน่ะครับ

เหลือเวลาอีก 17 วัน โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2562 จะปิดรับข้อเสนอในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. แล้วน่ะครับ เนื่องจากปีที่ผ่านมามีโครงการที่ยื่นขอรับทุนเข้ามาในวันสุดท้ายเป็นจำนวนมากทำให้ระบบลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอของเว็ปไซต์เกิดขัดข้อง กทปส. จึงแนะนำให้ผู้ยื่นขอรับทุนยื่นก่อนวันครบกำหนด

คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างหรือให้คำแนะนำเพื่อหวังผลตอบแทนในการยื่นขอรับการส่งเสริมเงินจากกองทุนฯ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามโดยตรง เลขที่ 888 ชั้น 6-7 อาคารไอทาวเวอร์ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02 554 8117, 02 554 8140, 02 554 8148, 02 554 8111-114 โทรสาร 02 554 8100 
เฟซบุ๊ก : กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

รูปภาพ