คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์ที่ไม่มีการใช้งานในแต่ละพื้นที่ (TV white space) ลงพื้นที่สำรวจและเข้าตรวจสอบผลงานโครงการ

แสดง
วันที่: 
14 ก.พ. 2562
คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์ที่ไม่มีการใช้งานในแต่ละพื้นที่ (TV white space) ลงพื้นที่สำรวจ

คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์ที่ไม่มีการใช้งานในแต่ละพื้นที่ (TV white space) ลงพื้นที่สำรวจและเข้าตรวจสอบผลงานโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาผลงานโครงการ ณ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่182 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

รูปภาพ