กทปส. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6

แสดง
วันที่: 
27 ก.พ. 2562
กทปส. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6

กทปส. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6  ภายใต้กรอบวงเงิน 24,000,000 บาทตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 16.30 นสามารถศึกษาขั้นตอนการยื่นได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/node/1293

รูปภาพ