นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดจัดทำสื่อดิจิทัล

แสดง
วันที่: 
24 พ.ค. 2562
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดจัดทำสื่อดิจิทัล
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดจัดทำสื่อดิจิทัลให้องค์ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้โครงการ “Social Media Smart Page Award” โดย TCIJ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส. โดยมีเพจที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
รางวัลที่ 1 เพจ WE ARE YOUNG ให้ Young มีชีวิต Young มีความรู้สึกและ Young มีคุณค่าได้รับรางวัลจำนวน 100,000 บาท
รางวัลที่ 2 เพจ เซ็กส์ สอด ส่อง ไม่ใช่เซ็กส์กูรู แต่กูรู้เรื่องเซ็กส์ได้รับรางวัลจำนวน 50,000 บาท 
รางวัลชมเชย เพจ Topthairice สุดยอดข้าวไทย ผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิค ข้าวโภชนาการสูง และข้าวพิเศษเฉพาะถิ่นได้รับรางวัลจำนวน 20,000 บาท
รางวัลชมเชยเพจ The Building Diary เรื่องราวของสถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน ที่นำไปสู่แนวทางการออกแบบก่อสร้างอย่างยั่งยืนได้รับรางวัลจำนวน 20,000 บาท
รางวัลชมเชยเพจ Young Pride Club กลุ่มเยาวชนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศได้รับรางวัลจำนวน 20,000 บาท 
โดยเพจที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 เพจจะได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเพจต่อเนื่องอีก 1 ปี ทั้งนี้ งานมอบรางวัล ดังกล่าว จัดขึ้นที่หอศิลปะวัฒนธรรม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 

รูปภาพ