นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในการต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ไม่แสดง
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในการต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 สำนักงาน กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในการต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับ โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 12 แห่ง วงเงินรวม 255,999,887 บาท (ภายใต้กรอบวงเงิน 1,294.98 ล้านบาท) เป็นรอบแรก เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้แก่
1. โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
2. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
3. โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
5. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
6. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
8. โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
9. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
10. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. โรงพยาบาลระยอง
12. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

รูปภาพ