การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ไม่แสดง
การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโบทานิก้า (เขาใหญ่) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้บริหารและพนักงานของ กทปส. ร่วมรับฟังการมอบนโยบาย เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายการดำเนินงานซึ่งนำมาพัฒนาการดำเนินงานของ กทปส. ต่อไป

รูปภาพ