โครงการเศรษฐกิจชุมชน: รายการลายแทงชุมชน

ไม่แสดง
โครงการเศรษฐกิจชุมชน: รายการลายแทงชุมชน

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการเศรษฐกิจชุมชน: รายการลายแทงชุมชน
            ซึ่งเป็นรายการประเภทโครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย บริษัท ๒๓๖ โปรดักชั่น จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก กทปส.
           เนื้อหารายการเจาะลึกการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เจาะลายแทงชุมชนกับ 6 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ เปลี่ยนวิถีชีวิต เพิ่มรายได้ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น มีจำนวน 20 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที
           ออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง 3 HD ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 02.08 – 02.18 น.