ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, กรรมการ กทปส.​