พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
ตำแหน่ง: 
ผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการ กทปส.