นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
ตำแหน่ง: 
เลขาธิการ กสทช., กรรมการและเลขานุการ กทปส.​