ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

ดร.ชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, กรรมการ กทปส.​