พลตำรวจเอก ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

พลตำรวจเอก ชัยวัฒน์  เกตุวรชัย
ตำแหน่ง: 
ผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการ กทปส.