นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล
ตำแหน่ง: 
รองเลขาธิการ กสทช., ผู้ช่วยเลขานุการ กทปส.