พลเอก รักเกียรติ พันธุ์ชาติ

พลเอก รักเกียรติ พันธุ์ชาติ
ตำแหน่ง: 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม, กรรมการ กทปส.