นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
ตำแหน่ง: 
รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทน, กรรมการและเลขานุการ