ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, กรรมการ กทปส.​