รองศาสตราจารย์ ดร. พนา ทองมีอาคม

รองศาสตราจารย์ ดร. พนา ทองมีอาคม
ตำแหน่ง: 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อโทรทัศน์, กรรมการ กทปส.​