นายนันทพล กาญจนวัฒน์

นายนันทพล กาญจนวัฒน์
ตำแหน่ง: 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหรือการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน, กรรมการ กทปส.​