นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
ตำแหน่ง: 
เลขาธิการ กสทช., กรรมการ/เลขานุการ กทปส.​