ดร. รอม หิรัญพฤกษ์

ดร. รอม หิรัญพฤกษ์
ตำแหน่ง: 
ผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการ กทปส.