ดาวน์โหลด

งานสิ่งพิมพ์

 • ตราสัญลักษณ์ กสทช. และ กทปส. สำหรับงานทั่วไป
  19 ส.ค. 2563 - 15:16
 • ประเภทไฟล์ pdf
  TOR โครงการดาวเทียม
  2 มี.ค. 2563 - 16:35
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศเรื่องโครงการประเภทที่ 2 ปี 2562 (ครั้งที่ 3)
  2 มี.ค. 2563 - 16:33
 • ประเภทไฟล์ pdf
  กทปส. ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการให้ทุน ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับทุน
  20 ก.พ. 2563 - 16:12
 • ประเภทไฟล์ pdf
  บทความน่าสนใจที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ทำงาน เรื่อง : การจัดทำ TV Rating ในประเทศไทย : ภารกิจท้าทายของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
  19 มิ.ย. 2562 - 13:49
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศประเภทที่ 2 ครั้งที่ 4 ปี 61
  1 พ.ย. 2561 - 07:57
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ
  1 พ.ย. 2561 - 07:56
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์และระบบสำหรับติดตามสัตว์ป่า
  1 พ.ย. 2561 - 07:55
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ
  1 พ.ย. 2561 - 07:53
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
  1 พ.ย. 2561 - 07:52

Pages