ดาวน์โหลด

 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการ ป2-2563 (ครั้งที่ 3)
  27 พ.ค. 2563 - 11:34
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และบ่มเพาะนักพัฒนา Immersive Technology บนเทคโนโลยี 5G
  30 เม.ย. 2563 - 13:23
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6
  30 เม.ย. 2563 - 13:22
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพyฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้และต่อยอดในอุตสาหกรรมบริการ
  30 เม.ย. 2563 - 13:22
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการต้นแบบการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมบริการ
  30 เม.ย. 2563 - 13:21
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5
  30 เม.ย. 2563 - 13:17
 • ประเภทไฟล์ pdf
  52(4) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ
  30 เม.ย. 2563 - 13:16
 • ประเภทไฟล์ pdf
  52(3) โครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มต้น
  21 เม.ย. 2563 - 14:48
 • ประเภทไฟล์ pdf
  52(2) โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มภัยพิบัติ
  21 เม.ย. 2563 - 14:48
 • ประเภทไฟล์ pdf
  52(2) โครงการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G สำหรับรถไร้คนขับ
  21 เม.ย. 2563 - 14:47

Pages