ดาวน์โหลด

 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงกาส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G
  11 มี.ค. 2563 - 16:15
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการผลิตสารคดีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
  11 มี.ค. 2563 - 16:14
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1
  11 มี.ค. 2563 - 16:13
 • ประเภทไฟล์ pdf
  TOR โครงการดาวเทียม
  2 มี.ค. 2563 - 16:35
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศเรื่องโครงการประเภทที่ 2 ปี 2562 (ครั้งที่ 3)
  2 มี.ค. 2563 - 16:33
 • ประเภทไฟล์ pdf
  กทปส. ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการให้ทุน ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับทุน
  20 ก.พ. 2563 - 16:12
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โคารการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
  14 ม.ค. 2563 - 14:36
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
  7 ม.ค. 2563 - 08:42
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ
  23 ธ.ค. 2562 - 09:41
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ปี 2562 (ครั้งที่ 2)
  23 ธ.ค. 2562 - 09:38

Pages