ดาวน์โหลด

 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการวิจัยแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในการบริหารคลื่นความถี่และวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี Big Data
  26 มิ.ย. 2562 - 09:12
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการวิจัยศึกษาเพื่อรองรับการบริหารงานด้านดาวเทียมของ กสทช.
  26 มิ.ย. 2562 - 09:12
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
  26 มิ.ย. 2562 - 09:11
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว
  26 มิ.ย. 2562 - 09:11
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ
  26 มิ.ย. 2562 - 09:11
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน (Community Media Learning Center)
  26 มิ.ย. 2562 - 09:10
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการนำร่องสตูดิโอเคลื่อนที่โทรทัศน์ชุมชน (Mobile Studio Community TV Pilot Site)
  26 มิ.ย. 2562 - 09:10
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการผลิตสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงบวกและสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  26 มิ.ย. 2562 - 09:08
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562
  26 มิ.ย. 2562 - 09:07
 • ประเภทไฟล์ pdf
  บทความน่าสนใจที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ทำงาน เรื่อง : การจัดทำ TV Rating ในประเทศไทย : ภารกิจท้าทายของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
  19 มิ.ย. 2562 - 13:49

Pages