ลุยสยาม ตอน สลักศิลป์สวย…จากต้นกล้วย l EP.1 l 5 พ.ย.60