กลอนลำล่อง บทบาทหน้าที่ กทปส. โดย สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด