โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค และการผลิตรายการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค โดย มูลนิธิสำรวจโลก

วิดีโอ: 

 • ลิงตกมะพร้าว Monkey Jobs part 1
  ลิงตกมะพร้าว Monkey Jobs part 1
 • ลิงตกมะพร้าว Monkey Jobs part 2
  ลิงตกมะพร้าว Monkey Jobs part 2
 • พิพิธภัณฑ์ชีวิต part 1
  พิพิธภัณฑ์ชีวิต part 1
 • พิพิธภัณฑ์ชีวิต part 2
  พิพิธภัณฑ์ชีวิต part 2
 • ไก่ชน ทีม FTD part 1
  ไก่ชน ทีม FTD part 1
 • ไก่ชน ทีม FTD part 2
  ไก่ชน ทีม FTD part 2
 • This's Love ทีม ก้อน Part1
  This's Love ทีม ก้อน Part1
 • This's Love ทีม ก้อน Part2
  This's Love ทีม ก้อน Part2
 • วัฒนทำมือ Story of Hand_ทีม ต้นทาง_Part1
  วัฒนทำมือ Story of Hand_ทีม ต้นทาง_Part1
 • วัฒนทำมือ Story of Hand_ทีม ต้นทาง_Part2
  วัฒนทำมือ Story of Hand_ทีม ต้นทาง_Part2
 • โนนวัด สุสานสร้างชีวิต_ทีม มวล มวล_Part1
  โนนวัด สุสานสร้างชีวิต_ทีม มวล มวล_Part1
 • โนนวัด สุสานสร้างชีวิต_ทีม มวล มวล_Part2
  โนนวัด สุสานสร้างชีวิต_ทีม มวล มวล_Part2
 • WISELY THE CAVE ทีม สล่าเล่าเรื่อง Part1
  WISELY THE CAVE ทีม สล่าเล่าเรื่อง Part1
 • WISELY THE CAVE ทีม สล่าเล่าเรื่อง Part2
  WISELY THE CAVE ทีม สล่าเล่าเรื่อง Part2